Zen-Zang

Een unieke combinatie van de kracht van stilte en de trilling van de stem.

Zen kan het opengaan van een spiritueel en helder bewustzijn bewerkstelligen. Het is een geestelijk opruimingsproces, een afscheid nemen van oude getrouwen in jezelf, die het bewustzijn hebben vertroebeld. Een proces wat soms als pijnlijk of vreugdevol ervaren kan worden. Een ingrijpende gebeurtenis, zoals ziekte of het verlies van een dierbare, een ondefinieerbaar gevoel van onbehagen, gebrek aan levenslust, maar ook de geboorte van een kind kan dit proces op gang brengen. Boeddhistische Zen-meditatie is een intensieve vorm van oefening om bewust en zonder oordeel alle onzuiverheden (pijn, angst, verdriet, woede, verlangen) en zuiverheden (ongekende kwaliteiten) te ontmoeten en weer los te laten.

Zo komt er steeds meer ruimte voor rust, vrede, welbehagen en het ervaren van humor in alles wat je doet. Er ontstaat helderheid en inzicht in het eigen functioneren. Je zintuigen worden scherper en het leven intenser. Dit leidt tot een groter bewustzijn in de keuzes die je dagelijks maakt.

Omdat Zen gedragen kan worden door Boeddhisme, maar ook door andere religieuze vormen, is er altijd een houvast op momenten dat het moeilijk is. Zen-meditatie is meer dan een trucje om je leven dragelijker te maken, maar gecombineerd met de leer van de Boeddha, een manier om spiritualiteit te ervaren, zonder dogmatiek of strenge leefregels. Zen-Zang omarmt ook de leer van Jezus en integreert dit in de oefening tijdens de christelijke vieringen.

De Boeddha-Christus natuur van mededogen zit in elk van ons.

Zang heeft spiritualiteit en stilte altijd aangevuld. Zowel door het zingen als door de meditatie, komt op spiritueel niveau een verbinding tot stand met eeuwenoude tradities en de daarin besloten wijsheid. Je voelt dat je niet alleen staat in je zoektocht.

Adem is leven en daarmee de basis van het Zen-Zang proces.

Zen de vrijheid van zijn. Zang een uiting van zijn.

In de jaren van zangstudie in India, en ook nu, is het ontdekken en ontwikkelen van de stem en het muzikaal vermogen altijd samen gegaan met het spirituele proces van zelfrealisatie.
De stem drukt precies uit waar je staat in je ontwikkeling.

Diegenen die d.m.v. mijn methodes in aanraking gekomen zijn met hun klank dan wel hun muzikaliteit, het zij door privé- of groepslessen of workshops, weten hoe nauw ik verband leg tussen stem, meditatie en zelf-bewust-wording.

Ieder die hierin geïnteresseerd is kan zijn/haar eigen vorm maken met het aanbod van Zen-Zang.

Zen is zingen in stilte….

Zang is stilte in klank…….