Coaching

Op de Zen-avonden is de focus op meditatie en religieuze invulling van de bijeeenkomst. Hieruit kunnen persoonlijke zaken aan het licht komen die individuele aandacht nodig hebben. Dan is een coachingsgesprek mogelijk en aan te raden.

Tijdens de Zang bijeenkomsten is de focus op adem en stem. Ook hieruit kan een wens ontstaan om dieper de zaken van de stem te willen onderzoeken om wellicht een indivueel zangpad op te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van de Indiase muziek cultuur en zangtechnieken. De instrumenten zijn harmonium en tampura.

Ben je een proffesionele zanger(es) en heb je behoefte aan verdieping en meer inzicht in de werking van adem dan kan de Zen-Zang aanpak je veel inzicht en zangvreugde verschaffen.

Lichamelijke beperkingen zitten vaak het optimaal funtioneren van de adem en de stem in de weg. Een individuele en persoonsgerichte aanpak kan hierin weer ruimte geven. Niet focussen op wat we niet (meer) kunnen maar op wat we (nog) wel kunnen. De adem en de stem zijn in bijna alle gevallen nog prima funtionerend en kunnen een support worden in het leren dragen van je beperkingen.