Sutra

Op deze pagina kun je de Zen-Boeddhistische Sutra-leringen en Dharani- Mantra vinden die in Zen-Zang beoefend worden. De recitatie is in de Japanse stijl.

De Grote Prajna-Paramita Hart Sutra

Avalokiteshvara Bodhisattva, oefent de diepe Prajna Paramita en zag duidelijk dat de vijf Skanda's (geboorte, ouderdom, dood, voortduring en verandering) leeg zijn.

Shariputra, vorm is niets anders dan leegte, leegte niets ander dan vorm.
Vorm is precies leegte, leegte precies vorm;
Sensatie, waarneming, geestelijke reactie, bewustzijn zijn ook zo
Shariputra, alle dingen zijn in wezen leeg, niet geboren, niet vernietigd,
niet vuil, niet schoon, zonder winst, zonder verlies.

Daarom is er in leegte geen vorm, geen sensatie, geen waarneming, geen mentale reactie, geen bewustzijn;
geen ogen, geen oren, geen neus, geen tong, lichaam en geest,
geen kleur, geluid, reuk, smaak, aanraking, onderwerp van gedachte;
geen zien en geen denken;
geen onwetendheid en geen einde aan onwetendheid,
geen ouderdom en geen dood en geen einde aan ouderdom, geen einde aan dood;
geen angst en oorzaak van angst, stilstand, pad;
geen wijsheid en geen verworvenheid.

Omdat er niets te verwerven valt,
is Bodhisattva leven door de Prajna Paramita,
zonder obstakel in de geest; zonder obstakel en daarom geen angst;
ver voorbij misleidende gedachten, hier en nu is Nirvana.

Alle Boeddha's van het verleden, heden en toekomst leven vanuit de Prajna Paramita
en verwerven Anuttara-samyak-sambodhi( de perfecte universele verlichting).

Weet daarom dat Prajna Paramita
de grote heilige Mantra is, de levende Mantra,
de ongeëvenaarde Mantra, de superieure Mantra,
die alle zorgen en angsten helemaal weghaalt.

Dit is de waarheid en zeker geen verzinsel. Dit is de waarheid en geen formaliteit.
Verspreid daarom de Prajna Paramita mantra,
geef deze mantra door en maak hem bekend:

Gegaan, gegaan, naar de overkant gegaan; aangekomen aan de overkant. Oh Verlichte Geest Geprezen zijt Gij!

MAKA HANNYA HARAMITA SHIN GYO

KAN JI ZAI BO SA GYO JIN HAN-NYA HA RA MI TA
JI SHO KEN GO ON KAI KU DO IS SAI KU YA KU SHA RI SHI
SHI KI FU I KU KU FU I SHI KI SHI KI SO KU ZE KU KU SO KU ZE
SHI KI JU SO GYO SHI KI YA KU BU NYO ZE SHA RI SHI ZE SHO
HO KU SO FU SHO FU ME TSU FU KU FU JO FU ZO FU GEN ZE
KO KU CHU MU SHI KI MU JU SO GYO SHI KI MU GEN NI BI ZES SHIN
NI MU SHI KI SHO KO MI SO KU HO MU GEN KAI NAI SHI MU I SHI KI
KAI MU MU MYO YA KU MU MU MYO JIN NAI SHI MU RO SHI YA KU
MU RO SHI JIN MU KU SHU ME TSU DO MU CHI YA KU MU TO KU I MU
SHO TOK KO BO DAI SAT TA E HAN NYA HA RA MI TA KO SHI MU
KEI GE MU KEI GE KO MU U KU FU ON RI IS SAI TEN DO MU SO KU
GYO NE HAN SAN ZE SHO BUT SU E HAN NYA HA RA MI TA KO TO
KU A NO KU TA RA SAM MYA KU SAM BO DAI KO CHI HAN NYA HA RA
MI TA ZE DAI JIN SHU ZE DAI MYO SHU ZE MU JO SHU ZE MU TO TO
SHU NO JO IS SAI KU SHIN JI TSU FU KO KO SE TSU HAN NYA HA RA
MI TA SHU SO KU SET SU SHU WA TSU
GYA TEI
GYA TEI
HA RA GYA TEI
HA RA SO GYA TEI
BO JI SOWA KA
HANNYA SHIN GYO.
Gate gate paragate parasamgate Bodhi sva-ha!

Sho Sai Shu Dharani
'De Grote Dharani van het Licht'

De Boeddha onderwees deze Dharani om rampen te voorkomen en al het goede aan te roepen.


SHO SAI SHU

Namu samanda moto nan o hara
Chi koto sha so no nan toji
To en gya gya gya ki gya ki
U nun shifura shifura
Hara shifura hara shifura
Chi shu sa Chi shu sa
Shu shi ri Shu shi ri
So haja so haja se
Chi gya shiri ei somoko

Sigu Seigan
Grote Beloften geschikt voor iedereen

De vele levende wezens zijn talloos: ik beloof ze te bevrijden;
Hebzucht, haat, onwetendheid steken altijd weer de kop op: ik beloof ze op te geven:
De wegen van Kennis zijn oneindig: ik beloof dat ik meester wordt in al de wegen;
De weg van de Boeddha is niet te overtreffen, ik beloof hem volledig te gaan.


SIGU SEIGAN

Shujo mu hen sei gan do
Bonno mu jin sei gan dan
Ho mon mu ryo sei gan gaku
Butsu do mu jo sei gan jo.

Shari Rai Mon
'De aanbidding van de Sarira'

We strekken ons in alle nederigheid uit voor de heilige Sarira die het lichaam van Shakyamuni, de Thatagata vertegenwoordigt, die totaal begiftigd is met alle deugden, die de Dharmakaya als zijn grond van bestaan heeft en waaraan de Dharmadhatu als Stupa aan hem opgedragen is. We respecteren hem.
Hij manifesteert zich in een menselijke vorm teneinde ons te dienen, de Boeddha komt bij ons binnen, zoals wij in hem binnen gaan. Door zijn kracht bereiken wij de Verlichting; en afhankelijk van Boeddha's miraculeuze kracht is iedereen gezegend, en verlangt iedereen naar de Verlichting en daarom zal iedereen de discipline kunnen opbrengen om een echte Boddhisattva te worden en evenwichtig de perfecte stilte binnen te gaan waar de oneindige wijsheid van de absolute identiteit heerst.
Wij geven ons aan hem over.

SHARI RAI MON

IS SHIN CHO RAI MAN TO KU
EN MAN SHA KYA NYO RAI
SHIN JIN SHA RI HON JI HO
SHIN HO KAI TO BA GA TO
RAI KYO I GA GEN SHIN NYU
GA GA NYU BU TSU GA JI KO
GA SHO BO DAI I BU TSU JIN
RI KI RI YA KU SHU JO HO TSU
BO DAI SHIN SHU BO SA TSU
GYO DO NYU EN JA KU BYO
DO DAI CHI KON SHO CHO RAI

Bu Chin Son Shin Dharani - Dharani van de Boeddhakroon

Eer aan de meest Gezegende in de drievoudige werkelijkheid, eer aan de Verlichte, de Gezegende, gekend als OM Reinig ons, O reinig ons, Jij die eeuwig gelijkmoedig bent, Jij, die het alles-doordringend Licht bezit dat alles licht maakt, zo zuiver in je eigen aard, voorbij het duister van de vijf paden van bestaan.

Doop ons, Oh Sugata, met het onsterfelijke doopsel van de diepste woorden. Doop ons met het doopsel van het grote, waarachtige spreken. Verwijder alle rampspoed, verwijder alle rampspoed, Jij die het eeuwig leven leeft. Louter ons, louter ons, Jij die helder bent als de hemel. Jij die zuiver bent en puur. Puur als de Boeddhakroon die alles overwint, die schittert met een duizendvoudig licht: Tathagatha's die het universum grenzeloos doorschouwen.

Jouw volmaakte uitdrukking van de zes Paramita's, jij die het groot-zegel draagt dat voortkomt uit de geestelijke kracht van het hart van iedere Tagatha, Jij met je lichaam sterk en zuiver als diamant, die volkomen is, bevrijd van alle hindernissen, bevrijd van alle angst, van al wat dwaling is. Houd ons verre van illusie, Jij die de vreugde kent van het gelouterd leven, die ons steeds bezielt en sterk maakt door de kracht van het oorspronkelijk verbond. O juweel, het grote juweel; Zoheid, grenzenloosheid, absolute klaarheid: zegevier, oh zegevier, oh zegevier altijd, hier en nu en altijd. Wees ons indachtig, wees ons altijd indachtig, Jij die sereniteit bent, bekrachtigd door de boeddha's.

O Vajragarbha met de diamant Laat ook mijn lichaam zijn als diamant, laat de lichamen van alle wezens zijn als diamant. Jij wiens lichaam geheel gelouterd is, en die niet beroerd wordt door de wegen van het bestaan. Schenk mij de troost van alle Tathagatha's, kracht en vertroosting vanuit Tathagatha's zonder tal. Wees verlicht, oh wees eeuwig verlicht, ontwaak, en laat ook allen nu en altijd ontwaken, Meest Zuivere, die het groot-zegel draagt, begiftigd met de geestelijke kracht die uitgaat van het hart van alle Tathagatha's

BU CHIN SON SHIN DHARANI

NO BO BA GYA BA TEI TA RE RYO KI YA HA RA CHI BI
SHI SHU DA YA BO DA YA BA GYA BA TEI TA NI YA TA
OM BI SHU DA YA BI SHU DA YA SA MA SA MA SAN MAN
DA HA BA SHA SO HA RA DA GYA CHI GYA KA NO SO BA
HAN BA BI SHU TEI A BI SHIN SHA TO MAN SO GYA TA
HA RA HA SHA NO A MI RI TA BI SE KEI MA KA MAN DA
RA HA DAI A KA RA A KA RA AYU SAN DA RA NI SHU DA
YA SHU DA YA GYA GYA NO BI SHU TEI U SHU NI SHA
BI SHA YA BI SHU TEI SA KA SARA ARA SHIN MEI SAN
SONI TEI SA RA BA TA TA GYA TA BA RO GYA NI SA TA
HA RA MI TA HA RI HO RA NI SA RA BA TA TA GYA TA
KI RI DA YA CHI SHU TAN NO CHI SHU CHI TA MA KA
BO DA REI BA SA RA GYA YA SO GYA TA NO BI SHU
TEISA RA BA HA RA DA HA YA TO RI GYA CHI HA RI BI
SHU TEI HA RA CHI NI HA RA DA YA A YU KU SHU TEI
SAN MA YA CHI SHU CHI TEI MA NI MA NI MA KA MA
NI TA TA TA BA DA KU CHI HA RI SHU TEI BI SO BO
DA BO CHI SHU TEI JA YA JA YA BI JA YA BI JA YA SA
MO RA SA MO RA SA RA BA BO DA JI SHU CHI TA SHU
TEI BA JI RI BA ZA RAN GYA RA BEI BA ZA RAN HA BA
TO MAN SHA RI RAN SA RA BA SA TO BA NAN SHA KYA
YA HA RI BI SHU TEI SA RA BA GYA CHI HA RI SHU TEI
SA RA BA TATA GYA TA SHI SHA MEI SAN MA JIN BA SO
EN TO SA RA MA TA TA GYA TA SAN BA JIN BA SO JI
SHU CHI TEI BO JI YA BO JI YA BI BO JI YA BI BO JI YA
BO DA YA BO DA YA BI BO DA YA BI BO DA YA SA
MAN DA HA RI SHU TEI SA RA BA TA TA GYA TA KI RI
DA YA CHI SHU TAN NO CHI SHU CHI TA MA KA
BO DA REI SO WA KA

De belofte van de Bodhisattva

Wanneer, ik als student van de Dharma, naar de ware vorm van het universum kijk, dan is alles de nimmer falende manifestatie van de mysterieuze waarheid van de Thatagata. Op elk moment en tijdens elke gelegenheid en op welke plek dan ook; alles is de prachtige openbaring van zijn glorieuze Licht. Door dit gerealiseerd te hebben zorgden onze patriarchen en zen-meesters met veel aandacht voor ons en all de levende wezens, zelfs ook voor de beesten en de vogels.
Deze realisatie leert ons, dat ons dagelijks voedsel, onze kleding en andere levensbehoeften, de genade en de volledige incarnaties zijn van de Boeddha. Hoe kan men dan ondankbaar zijn of respectloos ten aanzien van materiële zaken, en wat nog belangrijker is: t.a.v de mens.
Zelfs al is hij een dwaas, wees warm en vol compassie voor hem. Misschien gaat hij zich tegen ons keren en ons vervolgen en uitschelden, even zo goed buigen we diep naar hem en spreken hem aan met zachte woorden en een nederig geloof dat hij een genadige Avatar is van de Boeddha, die gereedschappen gebruikt om ons te bevrijden van Karma vol kwaad, dat door ons egoïstisch zelfbedrog en onze ziekelijke gehechtheid is vergaard en over ons is afgeroepen, vele miljoenen jaren lang.
Dan, plotseling, kan er in onze geest een lotusbloem ontspruiten en in elke lotus bloem kan er een boeddha zichtbaar worden. Deze Boeddha's zullen Sukhavatie, het beloofde land, verheerlijken, op elk moment en overal.
Dat we maar in staat mogen zijn om deze Geest overal te verspreiden over het hele universum zodat wij en alle andere levende wezens mogen groeien in volwassenheid en in de wijsheid van Boeddha.

Hakuin Zenji Zazen Wasan

Shu jo hon rai hoto
Kena ri mizu to ko rino
Goto kuni te mizu o hana rete ko
Rina ku shujo ono hoka ni hoto
Kena shi shujo o chika
Kio shira zushi te
To ku moto muru haka nasa
Yo tato eba mizu no
Naka ni ite katsu o sake
Buga goto kuna ri cho
Ja no ie no koto nari te
Hin rini mayo uni
Koto nara zu roku shu rin
Neno in nen wa ono
Rega guchi no yami jinari
Yami jini yami jio fumi
Soe te itsu ka sho jio
Hana rube ki sore maka
En no zen jo wa sho tan
Suru ni ama ria ri fuse
Ya jika ino shoha rami
Tsu nem butsu san ge
Shugyo oto o sono
Shina o ki shozen gyo o
Mina kono uchi ni kisu
Ru nari ichi zano ko o
Nasu hito mo tsumi shi
Muryo ono tsumi horo
Bu aku shu izu kuni ari
Nube ki jo do suna wachi to
Kara zu kata jike naku
Mo kono nori o hito
Tabi mimi ni furu ruto ki
Santan zui ki suru hito
Wa fuku o uru koto
Kagi rina shi iwa nya
Mizu kara eko oshi te jiki
Ni jisho o sho sure ba
Jisho o suna wachi
Musho oni te sude ni
Kero onwo hana reta ri
In ga ichi nyono mon
Hira ke muni musan no
Michi nao shi muso ono
So o so toshi te yuku
Mo kae rumo yoso nara
Zu munen no nen o nen
Toshi te uta -umo mau
Mo nori noko e san mai
Muge no sora hiro ku
Shichi em myo no tsuki
Sae n kono toki nani
Oka moto mube ki jaku
Metsu gen zen suru yue
Ni to sho suna wachi
Ren gego ku kono mi
Suna wachi hoto kena ri

Alle wezens zijn van nature Boeddha
Zoals ijs van nature water is,
Gescheiden van water is er geen ijs
Gescheiden van wezens is
er geen Boeddha.
Hoe droevig is het dat
de mensen over het dichtstbijzijnde
heen kijken en ver weg
naar de waarheid zoeken.
Zoals iemand die te midden van water
dorstig schreeuwt.
Zoals een kind van goeden huize
dat onder armen leeft.
Verloren op de donkere wegen van
onwetendheid, zwerven wij door
de zes werelden,
van donker pad naar donker pad
Wanneer zullen we eindelijk vrij zijn
van leven en dood?
O, aan Zazen in de Mahayana
zij de hoogste eer gegeven.
Eerbied, berouw, oefening.
De vele voorkomendheden.
Zij allen wortelen in Zazen.
Wie Zazen slechts voor
één keer beoefent wist van begin af
alle euveldaden weg.
Waar zijn dan al die donkere wegen.
Het Reine Land zelf is nabij.
Wie deze waarheid ook maar één keer
hoort en haar met dankbaar
hart beluistert, haar hoogacht en
haar ten diepste vereert,
moge gezegend zijn zonder einde.
Meer nog diegenen, die omkeren
en van de ware Zelfnatuur
getuigenis afleggen.
Zelfnatuur die niet-natuur is:
Zij overstijgen elke leer.
Hier zijn gevolg en oorzaak hetzelfde.
De weg is twee noch drie.
Met vorm die geen vorm is,
Gaande en komende, worden we nooit
Misleid met denken dat niet denken is,
worden zang en dans zelfs tot stem
van de Dharma.
Hoe eindeloos en vrij is
de Samadhi hemel?
Hoe licht is de volle maan der wijsheid?
Waarachtig, ontbreekt nu nog iets?
Nirvana is hier, voor onze ogen;
Deze plaats is het Lotus land,
dit lichaam is het Boeddha lichaam.